İTİRAZ & ŞİKAYET & ÖNERİ

  Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Ltd Şti’nin personel belgelendirme süreçlerinde başvuru  yapmak isteyen adayın, başvuru sahibinin ve belgelendirilmiş kişinin ilgili süreçlerinde özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, İtiraz ve Şikayet Formunu doldurarak bize göndermeleri gerekmektedir.

  Belgelendirme sürecine ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Sınav Sonucunun web sitesinde yayınlanmasını takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde yapılabilmektedir.

  Söz konusu şikayet,  Genel Müdür’ün talimatı ile toplanan İtiraz/ Şikayet Komitesi tarafından değerlendirilir. Komite; toplantı sonucundaki tavsiye kararını İtiraz/Şikayet Komitesi Toplantısı Karar Formu ile birlikte KYT’ye teslim  eder. Gereğini ilgili personel yerine getirir. 
İtiraz sahibine 30 (otuz) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Şikayet ve İtirazların değerlendirilmesi prosedürünü görüntülemek için tıklayınız

FORM TÜRÜ :
ADI - SOYADI :
TELEFON :
ADRES :
KONU :
BİLDİRİM :
GÜVENLİK KODU :